Opis struktury konta użytkownika

Serwery   Użytkownicy


Używając polecenia ls -la w linuxie możemy w łatwy sposób wylistować katalogi.

W pliku .htaccess możemy zedytować parametry serwera Apache

  • skrzynkę e-mail
  • katalog domowy do przechowywania danych (dane w chmurze, dysk sieciowy)
  • kontakty CalDAV
  • kalendarze CardDAV

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-rw-r--r-- 1 ro    users      9085 Oct 23  2020  .xscreensaver
-rw------- 1 ro    users  62205404 May 26 16:19  .xsession-errors
-rw------- 1 ro    users  11708723 Apr 26 13:50  .xsession-errors.old
-rw-r--r-- 1 ro    users      3617 Jan 30  2020  xvda.html
-rw-r--r-- 1 ro    users        35 Apr 21  2020  xxy

asdasdasd

asdasd


dasdasdasda
dasda
-rw-r--r-- 1 ro    users      9085 Oct 23  2020  .xscreensaver
-rw------- 1 ro    users  62205404 May 26 16:19  .xsession-errors
-rw------- 1 ro    users  11708723 Apr 26 13:50  .xsession-errors.old
-rw-r--r-- 1 ro    users      3617 Jan 30  2020  xvda.html
-rw-r--r-- 1 ro    users        35 Apr 21  2020  xxy

 

Ponadto standardowo użytkownik posiada aktywne protokoły:

  • FTPs
  • sFTP
  • WeBDAV
  • IMAPs
  • POP3s
  • SMTP