DNS Management

Obsługa domen i zarządzanie strefami DNS
Prywatne serwery DNS:

Prywatne nazwy serwerów DNS popdięte do Twojego konta.


Łatwy i wygodny:

Prosty i funkcjonalny w użyciu interfejs użytkownika.


Obsługa powszechnych typów rekordów:

A, AAAA, CAA, CNAME, MX, NS, SRV, TXT


Subdomeny:

Tworzenie, obsługa i delegowanie subdomen.


Wsparcie dla nazw IDN:

Obsługa umiędzynarodowionych nazw domen (Internationalized Domain Name)


Monitorowanie:

Cykliczne sprawdzanie resolwowania domeny i poprawności delegacji.


Cena:

Freemium - dostępna za darmo