Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość 


 

Miejscowość, Data:


................................, ................................

 

Konsument

 

Imię i Nazwisko:

 

................................................................................................................................

Adres:

 

................................................................................................................................

Nazwa użytkownika:

 

................................................................................................................................

Przedsiębiorca

 

NETHAPPEN Marcin Koczwara
ul. Boya Żeleńskiego 5A/61
33-100 Tarnów

 

 

 

 

 

 

 

 

Informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi, Nr zamówienia on-line:

 

................................................................................................................................, ................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków, Nazwa posiadacza rachunku:

 

................................................................................................................................, ................................................................

 

 

Data zawarcia umowy na świadczenie usługi:

 

 

................................................................

Podpis Konsumenta:

 

 

................................................................